Arıtma Teknolojileri ve Mühendislik Hizmetleri

Denge

İlk olarak görüşmeler yapılır, yer gezilir ve ihtiyacın ne olduğu ortaya konur,

Evsel ve Endüstriyel Nitelikli Atıksular İçin Atıksuyun Debisine veya Eşdeğer Nüfusa Göre Çalışan Sistemlerimiz Çok Çeşitli Modellere Sahiptir.

Denge Paket Arıtma Sistemleri (D-PAS) iki farklı Proses seçeneğine sahiptir. Bunlardan ilki atıksuyun sürekli olarak sisteme alındığı ve uzun havalandırmalı aktif çamur metoduna göre çalışan Aktif Çamur Reaktörüdür. Diğeri sistem de atıksuyun belirli zamanlarda sisteme alınarak şarjının ve deşarjının sağlandığı yine aktif çamur metoduna göre tasarlanan Ardışık Kesikli Reaktördür (SBR). Her iki sistemde istenen atıksu deşarj standartlarına uyacak şekilde tasarlanmakta olup, Azot ve Fosfor gibi parametreleri de giderecek ve gelecekte Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğindeki değişikliklere uyum sağlayacak şekilde çalışmaktadır.

Bir PAS hikayesi

Telefon: 0 (322) 352 30 85

Faks: 0 (322) 352 29 05

E-posta: info@dengearitma.com

Adres:

Cemalpaşa Mah. 63010.Sokak

Ömür Apartman C Blok Ka:1/3

Seyhan/Adana

Bize Ulaşın:

Paket Arıtma Sistemleri

Tasarım için gereken bütün veriler alındıktan sonra bilgisayar ortamında boyutlandırma için tasarım yapılır,

Daha sonra yine bilgisayar ortamında üç boyutlu modeller, plan ve kesitler çizilerek proje hazırlanır,

Metal işleri sanayide ve betonarme işleri de şantiyede eş zamanlı başlar,

10 kişiden 1000 kişiye kadar olan nüfuslar için üretilmekte olan D-PAS sistemleri ister tip proje olacak şekilde isterseniz de arıtma tankını koyacağınız yerin doğal dokusuna en uygun olacak şekilde tasarlanabilmekte ve böylece hem göz estetiği bozulmamakta hem de yerin değeri azalmamaktadır.

İmalatı ve iç tesisatı tamamlanan sistemler son durakları için yola çıkmaya hazırdır,

Sistemler gidecekleri yere vardıklarında kurulup devreye alınmaya hazırdır. Aktif çamur sistemleri için yaklaşık olarak bir ay olan bir süre sonunda sistemler tam olarak çalışır vaziyete gelmiştir ve deşarj izinlerinden sonra tam teslime uygundurlar.