Arıtma Teknolojileri ve Mühendislik Hizmetleri

Denge

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Başlık

Çevre risk ve fırsatlarının daha sistematik ve verimli biçimde yönetilmesi Çevre Yönetim Sistemi aracılığıyla olur.

“Çevre Riski” : Kirletici özelliği bulunan ürün, halkın ve çalışanların hastalanması veya yararlanmasına, veya bir kirlilik yaratmasından dolayı, dış pazarlarda saygınlık kaybetmesine neden olmasıdır.

“Çevre Fırsatları” : Kirliliği azaltarak veya atıkları geri çevirerek enerji ve kaynak tüketiminin azaltılması, böylelikle üretim maliyetlerinin düşürülmesi, ya da ürünün çevreye duyarlı şartları öne süren pazarlara satışı çevresel bir fırsat olabilir.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİMİZ

· Katı atık Yönetim

· Danışmanlık Hizmetleri

· Kontrolörlük Hizmetleri

· İş ve İnsan, Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

· Arıtılabilirlik Çalışmaları

· ÇED ve Raporu ve Tanıtım Dosyası

· Bu hizmeti kullanmanın yararlarını listeleyin.

Telefon: 0 (322) 352 30 85

Faks: 0 (322) 352 29 05

E-posta: info@dengearitma.com

Adres:

Cemalpaşa Mah. 63010.Sokak

Ömür Apartman C Blok Ka:1/3

Seyhan/Adana

Bize Ulaşın:

Çevre Yönetim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Yönetim Sistemi Kuruluşunuza Neler Katar?

· Organizasyon ile ilgili çevre yön, etki ve risklerinin belirlenmesi ve kontrolü,

· Çevre politika, amaç ve hedeflerinin başarılması, çevre yasalarına uyum

· Kuruluşun gelecekteki çevre sorumluluklarına yaklaşımına rehber olacak temel prensiplerin tanımlanması,

· Fayda ve maliyetin dengelenmesi göz önünde bulundurularak kısa, orta ve uzun vadeli çevre başarı hedeflerinin belirlenmesi

· Hedeflerin başarısı için kaynakların ve kullanım sorumluluklarının belirlenmesi

· Tüm çalışanların kuruluşun çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltıcı yada ortadan kaldırıcı yönde davranmasını güvence altına almak için, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve dökümante edilmesi

· Organizasyonda tüm bunların bildirilmesi ve çalışanların sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesi için eğitimi

· Başarı derecesine daha önceden belirlenmiş standart ve hedeflere göre ölçümü, gerekliyse geliştirilmesi